Εκείνον που θέλει, οι Μοίρες τον οδηγούν.
Εκείνον που δεν θέλει, τον σέρνουν.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6980 889 345 (What 's Up)