Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βουστροφηδόν

Γνωρίζατε ότι:
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αποφασίσει από την αρχή για την κατεύθυνση της γραφής τους. Πρώτα έγραφαν τις σειρές με κατεύθυνση εναλλάξ, δηλαδή μία γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, η επόμενη από δεξιά προς τα αριστερά κ.ο.κ. Ο τρόπος αυτός της κινήσεως ονομάζεται βουστροφηδόν, που είναι η πορεία των βοδιών κατά το όργωμα. Μερικοί ίσως θυμούνται ότι έτσι λειτουργούσαν οι πρώτοι γραμμικοί εκτυπωτές των ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Ο σημερινός τρόπος γραφής από αριστερά προς τα δεξιά μόνον υιοθετήθηκε από τους Έλληνες περί το 500 π.Χ. και έγινε εν συνεχεία το στάνταρ για τις δυτικές χώρες.